Výsledky střediskové hry Vyzvědači (12.3.2016)

Březen 15, 2016 in Aktuality

1. místo: Modrá družina z 1. oddílu, ukořistili 6 životů a za úkoly získali 80 bodů, tj. celkem 86 bodů

2. místo: Červená družina z 3. oddílu – Tučňáci a spol., ukořistili 6 životů a za úkoly získali 58 bodů, tj. celkem 64 bodů

3. místo: Zelená družina z 3. oddílu – Bobři a spol., ukořistili 9 životů (pozor – nejlépe se bránili :-)) a za úkoly získali 20 bodů, tj. celkem 29 bodů

Nepřátelský hlavní stan neodhalila žádná z družin
(na mapce je prohozena modrá s červenou)

Betlémské světlo 2015 – „To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila“ (Jan 1,5)

Prosinec 8, 2015 in Aktuality

Betlémské světlo letos předávali slánští skauti ve středu 23.12.2015 v Infocentru za Velvarskou bránou (Velvarská 136/1) ve Slaném, od 13 do 18 hodin.

Celkem jsme během dneška ve Slaném zapálili 142 světýlek. Počet lidí, kteří se z Betlémského světla mohou radovat je tedy mnohem vyšší než jiné roky. Světlo jsme donesli také do kláštera Nejsvětější trojice, kostela Sv. Gotharda, domu s pečovatelskou službou a penzionu pro seniory Na Sadech.

O Betlémské světlo je tradičně zájem nejen mezi Slaňáky, ale i mezi občany z okolních vesnic. Světlo dále skauti roznášeli ve Studeněvsi, Přelíci, Pozdni a dalších vesnicích Slánska.

Rád bych Vám poděkoval jménem slánských skautů za pomoc při propagaci akce a těším se na naši spolupráci i v roce příštím.

S přáním krásného prožití svátků vánočních
Ondřej Dvouletý, organizátor Betlémského světla - skautské středisko Modrý kruh

Obnovujeme dívčí oddíl Modrá dvojka

Říjen 23, 2015 in 2.odd

Chceš poznat nové přátelé?
Chceš zažít spoustu zábavy?
Chceš se přiučit novému?

Modrá Dvojka
Holky 10 – 13
Přidejte se k nám!

Vzorová schůzka proběhne 21 a 28. listopadu 2015
od 14 – 17 hod v klubovně Na Sadech 1389, Slaný