7. Žlutá sedmička světlušek a skautek

Vánoční besídka (2010)

Oddílové schůzky máme každé pondělí od 17 do 19 hod v Domečku na Sadech (dívky do 11 let)

Schůzky družiny Modrá dvojka (skautky) jsou každé pondělí od 17 do 19 hod

Pro více informací můžete navštívit náš facebook:
Modrá dvojka a Žlutá sedmička

email: zluta.sedmicka@skaut.cz

Vedoucí oddílu: Jaroslava Černá, tel. 731 866258
Zástupkyně vedoucí oddílu:
Alena Šulgánová, tel. 603 105442
Daniela Kahounová