Betlémské světlo 2016 – „To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila“ (Jan 1,5)

Prosinec 8, 2016 in Aktuality

Betlémské světlo jsme předávali v pátek 23. 12. 2016 v Infocentru za Velvarskou bránou

Celkem jsme v předvečer Štědrého dne zapálili 130 světélek. Počet lidí, kteří se z Betlémského světla mohou radovat je ale mnohem vyšší. Betlémské světlo jsme donesli také do kláštera Nejsvětější trojice, kostela Sv. Gotharda, domu s pečovatelskou službou a penzionu pro seniory Na Sadech.

O Betlémské světlo je tradičně zájem nejen ve Slaném, ale i v okolních vesnicích. Světlo dále jsme roznášeli ve Studeněvsi, Braškově, Přelíci, Pozdni, Kokovicích a dalších obcích Slánska

Zde najdete fotografie z dovozu Betlémského světla do Slaného a jeho předávání ve Slaném