Workshop k družinovému systému

Červen 6, 2021 in Aktuality

workshop-1024x576V neděli 11.dubna se zástupci všech oddílů střediska zúčastnili workshopu k družinovému systému. Celodenní online workshop organizovaný ústředím Junáka pro nás byl velkým přínosem a motivací pro budování a vylepšování družinového systému v našich oddílech.

… a co to vlastně je, ten “DRUŽINOVÝ SYSTÉM” ?
Jednou z částí skautské výchovné metody je přirozený rozvoj členů pomocí týmové práce v malých skupinkách kamarádů skrze družinový systém.
Družina je parta optimálně 6–10 vrstevníků, kteří spolu prožívají většinu skautského programu. Více družin tvoří oddíl. V čele družiny stojí rádce – o málo starší kamarád, který vede družinu a koordinuje její činnost. Díky tomu, že si mladí lidé musí v rámci svého týmu sami poradit, se nenásilně rozvíjí jejich schopnost spolupráce, komunikace a odpovědnosti.
Soužití v družině také napomáhá budování demokratických návyků …