Sraz členů 3. oddílu Stopaři po 30 letech (táborech?)

10 června, 2023 in 3.odd, Aktuality

7R300677V sobotu 10. června uspořádal 3.oddíl Stopaři sraz členů v období od roku 1990 po současnost (včetně roverského kmene Rytíři Černé bašty). Setkání bylo zahájeno na Černé baště nástupem oddílu, předáním nové oddílové vlajky a oddílovým pokřikem. Poté proběhla v aule gymnázia prezentace o novodobé historii oddílu a následně přesun do sálu restaurace Na Střelnici, kde po odpoledni plném vzpomínek a setkání kamarádů v podvečerních hodinách sraz skončil.