Jiří Soukup ze slánského klubu oldskautů v srpnu 2011 navštívil 22. světové Jamboreé ve Švédsku

Srpen 7, 2011 in Aktuality, OS

Tábor britských skautů

Obec RINKABY u Kristianstadtu v Jižním Švédsku se stala ve dnech 25.7. – 7.8.2011 místem konání již 22.světového Jamboreé, svátku všech skautů. Zúčastnilo se ho celkem 38 000 skautů ze 150 zemí, z toho bylo 10 000 dospělých. Český kontingent měl 280 účastníků, z toho 153 mladých (14-17 let). Tábořiště bylo na několika ha písčité půdy uprostřed švédské přírody, původně vojenské cvičiště. Bylo rozděleno do 4 měst-subcampů dle ročních období. České tábory (podsadové) byly 4 (dle krajů – moravský, plzeňský, hradecký, Praha a střední Čechy). Oblíbená byla krčma (stan) Czech Lion (česká jídla, 3 druhy piva nealko). Mladí účastníci byli rozděleni do družin, tzv. patrol (9 lidí + vedoucí).

Téma tohoto Jamboreé bylo “Simply scouting” – skauting v celé své šíři a v celosvětovém měřítku. Jsou to tři pilíře – SETKÁVÁNÍ, PŘÍRODA a SOLIDARITA (sounáležitost mezi skauty, odlišné kultury, víry, země, kontinenty) mezi skauty všeho věku – propagovat jednotu všech skautských organizací ve světě, důraz na lidská práva a mír.

Jeden z našich kempů - Morava

Čeští oldskauti se mohli zúčastnit Jamboreé na jeden den jako „day visitors“ předem akreditovaní na našem ústředí, s právem využití a návštěv všech zařízení (obchody, restaurace, soutěžní aktivity) – mimo stanových prostor jednotlivých delegací. Čeští oldskauti přijeli 2 „hotel-busy“ budějovické CK v počtu 36 účastníků ze všech krajů ČR.
Z naší družiny Svojsíkova oddílu jsme cestovali spolu s bratrem Práškem – Zahrádkou. Několik dní jsme poznávali i švédská města a přírodu. Přivezli jsme si mnoho pěkných zážitků a příznivý dojem ze setkání a poznání „mladých bratrů a sester“ celého světa.          Jiří Soukup – SUKA

Jirka vlevo ...